Skiferie til børnefamilier som strategisk fokus

I 2014 besluttede skiklub Alpin300, at man aktivt ville gøre skiferier til børnefamilier og mindre stillede mere økonomisk tilgængelige. I 2015 blev det til en fokuseret strategi “børnefamiliepakken”.

Børnefamiliepakken er en skitur vi selv arrangerer. Dette gør prisen mere attraktiv. Derudover kan man benytte vores ski uden betaling og deltage på vores skiskole uden betaling, hvilket samlet gør hele pakken endnu mere attraktiv. Denne “børnefamiliepakke” har betydet en markant stigning af deltagelse på vores tilbud om skiferie til børnefamilier.

Den strategiske fokus på børn og børnefamilier fylder i dag mere end 50% af klubbens aktiviteter.

Den strategiske ambition om skiferie til børnefamilier er:

At styrke et alment, deltagende og ligeværdigt fællesskab gennem vintersport og skiferie

Siden 2015 har Skiklub Alpin3000 udviklet sig til at have særlig fokus på børn og børnefamilier, som nu fylder mere end 50% af foreningens aktiviteter. Dette fokus ønsker vi, at arbejde endnu mere med i de kommende år, da vi har erfaret, at skiklubben bidrager til at skabe sunde og aktive fællesskaber, der går udover sociale skel og baggrunde.

Med disse erfaringer er det strategisk besluttet i bestyrelsen, at skiklubben, som et centralt element i foreningens virke, skal medvirke til at skabe:

1. 1. Sunde erfaringer med bevægelse og motion tidligt i livet
2. 2. Økonomisk tilgængelige skiture for mindre stillede børnefamilier
3. 3. Ligeværdige fællesskaber på tværs af samfundslag

Skiferie og sunde erfaringer med bevægelse og motion tidligt i livet

Skiklubben ønsker at give børn mulighed for tidligt i deres liv at opnå sunde erfaringer med kropsligbevægelse gennem et aktivt udeliv. Et aktivt udeliv der forbinder motion med naturoplevelser. Som noget særligt kan skiløb give børn en forstærket fornemmelse af deres egen krop ved at styrke deres balanceevne og motoriske egenskaber. Samtidig oplever mange forældre, at skiløb bidrager til, at deres børn får en større tro på deres egen fysiske kunnen. Det giver mere selvtillid ved blandt andet gradvist at udfordre børnenes mod til at bevæge sig på mere og mere krævende skipister. Skiløb giver også en lyst og glæde ved udelivet. Den ekstreme natur med sne, frost, vind og barske bjerge giver naturoplevelser udover det normale kombineret med en følelse af ydmyghed og respekt.

skiskole hos skiklub alpin3000

Skiferie og økonomisk tilgængelige skirejser for mindre stillede børnefamilier

Skiklubben ønsker at give mindre stillede børnefamilier større muligheder for at tage på skiferie. Dels ved at skabe økonomisk tilgængelige skiture, og dels ved at medlemmerne kan benytte vores børne- og voksenski og vores skiskole uden betaling.  Her har vi erfaret, at vores ”børnefamiliepakke” er en stor hjælp for disse familier, som ellers ville have svært ved at finde et økonomisk råderum til en skiferie. I 2022 fyldte vi 2 busser med i alt 160 medlemmer og sendte dem til Sverige.

Skiferie skaber ligeværdige fællesskaber på tværs af samfundslag

Skiklubben vil aktivt arbejde på at gøre skiture tilgængelige for alle lag af samfundet. Det er vores opfattelse, at skiløb bidrager til, at mennesker bliver bundet sammen gennem fysiske naturoplevelser. Det danner fællesskaber på trods af store forskelle i baggrund. Fællesskaber som er baseret på en fælles glæde og energi, der straks må deles på skiturene med alle de andre uanset alder, økonomi, uddannelse, social baggrund, bopæl eller etnisk oprindelse. Denne oplevelse bliver yderligere forstærket i en skiklub, hvor agendaen om fællesskabet bevidst understøttes i alle aktiviteter.

Fællesskaber i skiklub alpin3000

Om skiklub Alpin3000

Skiklub Alpin3000 blev stiftet i 2010 som en idrætsforening med tilhørsforhold i Helsingør Kommune. Skiklubben har vokset støt siden etableringen, og foreningen har i dag over 1.000 medlemmer, som er fordelt over hele landet. Modsat andre klubber er det gratis at blive medlem af foreningen. Skiklub Alpin3000 er stolte af at have medlemmer fra alle samfundslag, som indgår i et ligeværdigt fællesskab.

Udover at arrangere skiferier laver skiklubben gennem stor indsats fra frivillige forskellige oplysende arrangementer og aktiviteter hen over året. Det er fx om ski, støvler og teknik, samt fysiske aktiviteter som mountainbike i skoven, skifitness og ski på Amager Skibakke. Derudover arrangerer skiklubben andre aktiviteter i løbet af året, som understøtter fællesskabet. Her arrangerer skiklubben blandt andet events med fællesbespisning, loppemarkeder eller andre typer aktiviteter, som giver mulighed for at mødes og fastholde det ligeværdige fællesskab uden for skisæsonen.

I 2011 sendte Skiklub Alpin3000 23 personer på 1 skiferie til Alperne. Siden er antallet af ture og deltagere steget år for år. I dag sender skiklubben i niveauet 300 personer på skiferie i en sæson.

Social event i skiklub alpin3000

Tidligere donationer

I 2014 besluttede skiklubben, at man aktivt ville prioritere at gøre skiture til børnefamilier mere økonomisk tilgængelige. Derfor ansøgte skiklubben Spar Nord Fonden om en donation til køb af brugte ski, som børnefamilier gratis kunne benytte på skirejsen og dermed nedbringe de samlede omkostninger i forbindelse med familiernes skiferie. Spar Nord Fonden donerede den gang 12.000 kr., hvor skiklubben egenfinansierede et tilsvarende beløb. Efterfølgende har Spar Nord Fonden, Spar Nord Bank, skibutikker, og grossister støttet yderligere op om køb af ski samt etablering af eget skiværksted til en samlet værdi i niveauet 20.000 kr. I dag har skiklub Alpin3000 i niveauet 100 par ski til en samlet værdi i niveauet 50.000 kr. Skiværkstedet gør det muligt at få slebet og vokset skiene med hjælp fra frivillige, som er en stor opgave at løfte. Derudover har skiklubben modtaget støttemidler til etablering af skiskole. Her er der købt sikkerhedsveste, og der er købt beachflag og andet udstyr som danner rammer omkring afvikling af skiskole.

Skiværksted i skiklub alpin3000

Muligheden for at benytte vores ski og skiskole uden betaling er blevet mere end positivt modtaget af børnefamilierne. Det har konkret bevirket en stigning af tilmeldte på 30-50% på skiferier målrettet børnefamilierne. Her har det vist sig at være en afgørende faktor for beslutningsprocessen.

Er du ikke medlem

Så klik på Bliv medlem. Det er gratis. Herefter kan du, hvis du har lyst, tilmelde dig skiture, komme på vores nyhedsbrev, deltage i events og benytte vores fordelsmuligheder.

Hjælp skiklub Alpin3000 med at dele de gode budskaber