Strategisk fokus: økonomisk tilgængelige skiture for mindre stillede børnefamilier

Under denne ambition tilbyder skiklubben allerede en “børnefamiliepakke”.

Børnefamiliepakken er en skitur vi selv arrangerer. Dette gør prisen mere attraktiv. Derudover tilbyder vi gratis afbenyttelse af ski. Samt gratis skiskole, hvilket samlet gør hele pakken endnu mere attraktiv. Denne “børnefamiliepakke” har betydet en så markant stigning af deltagelse på skiklubbens familieture, at det desværre ikke har været muligt at imødekomme alle familier med benyttelse af gratis ski. Herunder specielt voksenski. Vi har derfor et akut behov til de kommende skisæsoner.

Denne ambition er en del af skiklubbens overordnede strategi, som er nærmere beskrevet i nedenstående afsnit.

At styrke et alment, deltagende og ligeværdigt fællesskab gennem vintersport
Siden 2015 har Skiklub Alpin3000 udviklet sig til at have særlig fokus på børn og børnefamilier, som nu fylder mere end 50% af foreningens aktiviteter. Dette fokus ønsker vi at arbejde endnu mere med i de kommende år, da vi har erfaret, at skiklubben bidrager til at skabe sunde og aktive fællesskaber, der går udover sociale skel og baggrunde.

Med disse erfaringer er det strategisk besluttet i bestyrelsen, at skiklubben, som et centralt element i foreningens virke, skal medvirke til at skabe:

1. 1. Sunde erfaringer med bevægelse og motion tidligt i livet
2. 2. Økonomisk tilgængelige skiture for mindre stillede børnefamilier
3. 3. Ligeværdige fællesskaber på tværs af samfundslag

Sunde erfaringer med bevægelse og motion tidligt i livet
Skiklubben ønsker at give børn mulighed for tidligt i deres liv at opnå sunde erfaringer med kropsligbevægelse gennem et aktivt udeliv, der forbinder motion med naturoplevelser. Som noget særligt kan skiløb give børn en forstærket fornemmelse af deres egen krop ved at styrke deres balanceevne og motoriske egenskaber. Samtidig oplever mange forældre at skiløb bidrager til, at deres børn får en større tro på deres egen fysiske kunnen og selvtillid ved blandt andet gradvist at udfordre børnenes mod til at bevæge sig på mere og mere krævende skipister. Skiløb giver også en lyst og glæde ved udelivet, hvor den ekstreme natur med sne, frost, vind og barske bjerge giver naturoplevelser udover det normale kombineret med en følelse af ydmyghed og respekt.

Økonomisk tilgængelige skiture for mindre stillede børnefamilier
Skiklubben ønsker at give mindre stillede børnefamilier større muligheder for at tage på skiferie dels ved at skabe økonomisk tilgængelige skiture og dels ved at tilbyde gratis benyttelse af børne- og voksenski i kombination med gratis skiskole til børn. Her har vi erfaret, at vores ”børnefamiliepakke” er en stor hjælp for disse familier, som ellers ville have svært ved at finde et økonomisk råderum til en skiferie.

Ligeværdige fællesskaber på tværs af samfundslag
Skiklubben vil aktivt arbejde på at gøre skiture tilgængelige for alle lag af samfundet, da det er vores opfattelse, at skiløb bidrager til, at mennesker bliver bundet sammen gennem fysiske naturoplevelser. Det danner fællesskaber på trods af store forskelle i deres baggrund, som er baseret på en fælles glæde og energi, der straks må deles på skiturene med alle de andre uanset alder, økonomi, uddannelse, social baggrund, bopæl eller etnisk oprindelse. Denne oplevelse bliver yderligere forstærket i en skiklub, hvor agendaen om fællesskabet bevidst understøttes i alle aktiviteter.

Om skiklub Alpin3000
Skiklub Alpin3000 blev stiftet i 2010 som en idrætsforening med tilhørsforhold i Helsingør Kommune. Skiklubben har vokset støt siden etableringen, og foreningen har i dag over 1.000 medlemmer, som er fordelt over hele landet. Modsat andre klubber er det gratis at blive medlem af foreningen, hvorfor Skiklub Alpin3000 er stolte af at have medlemmer fra alle samfundslag, som indgår i et ligeværdigt fællesskab.

Udover at arrangere skiture laver skiklubben gennem stor indsats fra frivillige forskellige oplysende arrangementer og aktiviteter hen over året omkring ski, støvler og teknik, samt fysiske aktiviteter som mountainbike i skoven, skifitness og indendørsski (fremover Amager skibakke). Derudover arrangerer skiklubben andre aktiviteter i løbet af året, som understøtter fællesskabet. Her arrangerer skiklubben blandt andet events med fællesbespisning, loppemarkeder eller andre typer aktiviteter, som giver mulighed for at mødes og fastholde det ligeværdige fællesskab uden for skisæsonen.

I 2011 sendte Skiklub Alpin3000 23 personer på 1 skiferie til Alperne. Siden er antallet af ture og deltagere steget år for år. I sæson 2018/19 sendte Skiklub Alpin3000 ca. 170 personer på skiferie. Heraf deltog 99 personer i ”børnefamiliepakken” i Sverige, Branäs, hvoraf 38 personer var børn. Vi tilbød gratis benyttelse af nye ski til børn samt brugte ski til voksne. Samtidigt tilbød vi også gratis børneskiskole i 4 ud af de 5 skidage.

Tidligere donationer
I 2014 besluttede skiklubben, at man aktivt ville prioritere at gøre skiture mere tilgængelige for børn og mindre stillede børnefamilier. Derfor ansøgte skiklubben Spar Nord Fonden om en donation til køb af brugte ski, som børnefamilier gratis kunne benytte på skituren og dermed nedbringe de samlede omkostninger i forbindelse med familiernes skitur. Spar Nord Fonden donerede den gang 12.000 kr., hvor skiklubben egenfinansierede et tilsvarende beløb. Skiklubben genansøgte Spar Nord Fonden i 2018 om midler til køb af nye børneski grundet den stigende efterspørgsel. Her modtog vi 8.000 kr., og skiklubben egenfinansierede igen et tilsvarende beløb. Samtidigt var der sympatisk opbakning blandt grossister af skiudstyr, som gerne ville give rabatter til formålet, som gjorde det muligt at købe flere ski end ellers. Samlet blev der købt 28 helt nye børneski.

Muligheden for gratis at benytte ski til børn og voksne er blevet mere end positivt modtaget af børnefamilierne, og det har konkret bevirket en stigning på 30-50% på turene målrettet børnefamilierne, og for mange har det vist sig at være en afgørende faktor for deres beslutningsproces og økonomiske råderum ift. at deltage.

Donation til køb af ski
På nuværende tidspunkt har skiklubben 28 nye børneski og 10 brugte børneski samt 20 voksenski. De 20 voksenski blev købt brugte i 2014, og er nu meget gamle og hovedparten er nedslidte.

For skisæsonen 2018/2019 målrettet turene for børnefamilier, hvor 99 personer deltog, oplevede skiklubben en så stor efterspørgsel på benyttelse af gratis ski, at det langt fra var muligt at tilbyde denne hjælp til alle. Det betød blandt andet, at flere børnefamilier ikke havde råd til at deltage på skituren.

Derfor har skiklubben et akut behov til de kommende sæsoner for at udvide det samlede skilager og specielt købe nye voksenski,

Med vores allerede etablerede netværk til grossister håber vi, at vi med en ny donation kan købe flere ski end ellers muligt.

Kontakt Peter Ejdesgaard Jeppesen på 25883001 eller skriv til peter@skiklubalpin3000.dk

Hjælp skiklub Alpin3000 med at dele de gode buskaber